בס”ד

טופס בקשה

לסיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה נזקקים, לשנת 2024

אברך יקר, שלום

משרד החינוך – אגף בכיר מוסדות תורניים שמח להציע להלן, לאברכים המעוניינים בסיוע כלכלי, טופס הגשת בקשה מקוון. השימוש בטופס המקוון עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת וזמינה ובכך חוסך זמן ומשאבים. הטופס המקוון מנחה את המבקש בשלבים השונים ומתריע אודות טעות, חוסר בנתוני חובה, מסמכים שיש לצרף לבקשה ועוד. השימוש בטופס מאפשר למערכת המחשוב של האגף לבצע תהליכים אוטומטיים, במקום המבקש, ובכך מסייע גם למניעת טעויות העלולות להשפיע על תהליך הזכאות. תנאים מוקדמים לזכאות לסיוע כלכלי, ניתן למצוא בקבצים המצורפים להלן:
הנחיות למילוי הבקשה ותנאי הזכאות לסיוע
חוק סיוע ללומדי תורה וסטודנטים נזקקים התשע"ז-2016.

שלבי הגשת הבקשה למבקש חדש הינם:

  • מילוי מקוון של הטופס.
  • הדפסה של ההצהרה הנספחת וחתימתה על ידי המבקש ובת זוגו.
  • העלאה מבוקרת של ההצהרה החתומה ושל המסמכים הנוספים שיש לצרף לבקשה.
  • ביצוע של שליחת הטופס בעמ' 9.
  • עם סיומם המוצלח של ארבעת השלבים הנ"ל, תנפיק המערכת למבקש אישור אודות קבלתה של הבקשה.

שלבי הגשת הבקשה למבקש ותיק הינם:

  • מילוי מקוון של הטופס.
  • העלאה מבוקרת של מסמכים שיש לצרף לבקשה (במידה ותידרש לכך).
  • חתימה על ההצהרה בטופס באמצעות קוד טלפוני לנייד.
  • ביצוע של שליחת הטופס בעמ' 9.
  • עם סיומם המוצלח של ארבעת השלבים הנ"ל, תנפיק המערכת למבקש אישור אודות קבלתה של הבקשה.

הערה : בכל שלב במילוי הטופס, ניתן לבדוק את תקינות הטופס בלחיצה בסרגל כלים על "בדיקת תקינות".

לתשומת ליבך: מילוי טופס הבקשה - אינו מותאם לטלפון נייד

בכל שלב משלבי מילוי הטופס, רשאי המבקש לבצע שמירה זמנית של הנתונים בקלט עד כה ולהמשיך, במועד אחר, מאותה נקודה בה עצר.
באפשרותכם לקבל תמיכה טכנית בהגשת הטופס המקוון ע"י יצירת קשר עם נציג שירות באמצעות דואר אלקטרוני: kohelethelp@education.gov.il
האתר נתמך בדפדפן כרום Chrome ובדפדפן אקספלורר Explorer מגרסה 10.
שים לב, אם לא נעשה שימוש במערכת במשך 20 דקות המערכת מתנתקת.

    מועד הגשת בקשות לשנת 2024, החל מתאריך 8/10/2023 עד 30/11/2023 בשעה 23:59

לאחר מועד זה תיסגר המערכת, ולא תהיה עוד אפשרות להגיש בקשה לשנת 2024

מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי הזכאות לסיוע